دبلیو کوهمیز

دبلیو کوهمیز یک ستاره است که در صورت فلکی کوهمیز قرار دارد.

دبلیو کوهمیز
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی کوهمیز
بعد ۰۵h ۲۶m ۲۴.۵۲s
میل ‏۱۱.۸″۱۱′‎−۷۱°
مشخصات
نوع طیف F8Iabp
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۲۶۰ ک.م./ث
فاصله~۱۶۸,۰۰۰ سال نوری
(~۵۱,۵۰۰ پارسک)
جزئیات
درجه حرارت۶,۳۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر

منابعویرایش