باز کردن منو اصلی

در برخی از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دیگر، عنوان دبیر کل برای اشاره به سِمت رئیس امور اداری و/ یا اجرایی استفاده می‌شود.

پانویسویرایش

^ chief administrative officer

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Secretary General," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretary_General&oldid=193964006