باز کردن منو اصلی

آبده یا دِبی (به فرانسوی: débit) در منابع آب به حجم آب جابجاشده از یک مقطع مشخص (رودخانه، کانال آب، دریچه سد، لوله یا هر سازه دیگر) در مدت زمان مشخص بـِده یا دِبی گفته می‌شود. واحد دبی m3/s (متر مکعب بر ثانیه) می‌باشد. که معمولاً برای اندازه‌گیری جریان استفاده می‌شود . فرمول آن به صورت زیر می‌باشد:

که

  • دبی بر حسب واحد
    ([L۳T−۱]; m۳/s یا ft۳/s)
  • مساحت سطح مقطع
    ([L۲]; m۲ or ft۲)
  • سرعت
    ([LT−۱]; m/s or ft/s)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Davie, T. Fundamentals of hydrology, Routedage publication, london, ۲۰۰۲