باز کردن منو اصلی

دحوالارضروز بیست و پنجم ذی القعده که به اعتقاد مسلمانان روزی است که خداوند زمین را از محل کعبه گسترانید. در قرآن نیز به آن اشاره شده چنانکه در سوره نازعات آیه ۳۰ و همچنین سوره شمس آیه ۶ به آن اشاره شده است:

"وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا " قسم به زمین و آنکه گسترانید.

منبعویرایش

پیوند به بیرونویرایش