باز کردن منو اصلی
دختری در حال غذا دادن به کبوتر

دختر (در گذشته دخت) فرزند مونث انسان است. واژه دختر در مقابل واژه پسر قرار می‌گیرد و بیشتر به زنان خردسال و جوان گفته‌می‌شود. در فارسی به «انسان مؤنث» تا زمانی که ازدواج نکرده باشد دختر گفته می‌شود و بعد از ازدواج به او زن می‌گویند.

نام‌پژوهیویرایش

دختر ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود:

  • زن خردسال
  • زن جوان
  • دوشیزه (زن ازدواج نکرده)
  • زن باکره: زنی که تاکنون هیچ نوع ارتباط جنسی با شخص دیگری نداشته‌است.
  • دخت (فرزند مؤنث): دختر گاهی در اشاره به رابطه فرزندی یک موجود مؤنث با پدر و مادرش استفاده می‌شود. کلمه دختر در این معنا بدون توجه به سن و سال و وضعیت زناشویی او و در معنی "دخت" (مانند شهدخت) به‌کار می‌رود.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد۲۲ شماره مسلسل ۶۸، به کوشش زیر نظر دکتر محمد معینتهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت‌نامه، ص. ۲۸۲
  • معین، محمد (۱۳۷۵فرهنگ‌نامه فارسی جلد دوم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ص. ۱۴۹۸، شابک ۹۶۴-۰۰-۰۱۶۴-۳