درام (فیلم و تلویزیون)

(تغییرمسیر از درام (سینما))

در فیلم و تلویزیون، درام (به انگلیسی: Drama) مقوله‌ای از روایت‌های داستانی (یا نیمه‌داستانی) است که بیشتر جدی‌تر از لحن طنز است.[۱]

بربادرفته (فیلم ۱۹۳۹) یکی از درام‌های عاشقانهٔ محبوب است.

سبک‌های درام

منابع

  1. "Drama". Merriam-Webster, Incorporated. 2015. a play, movie, television show, that is about a serious subject and is not meant to make the audience laugh
  • Marie-Thérèse JOURNOT, LE VOCABULAIRE DU CINÉMA, Armand Colin, 2006, ISBN 2200-34106-7