درجات نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل

نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) دارای ساختار درجه یگانه هستند. از آنجا که ارتش اسرائیل یک نیروی یکپارچه است، درجه نظامی در تمام بخش‌ها (فرقی بین ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، و غیره وجود ندارد) یک شکل است.

نشان نیروی دفاعی اسرائیل

درجه‌های حال حاضر ویرایش

رده نام درجه،[۱] درجه معادل و کدهای ناتو نشان/سردوشی
קציני מטה
افسر عمومی
(רב-אלוף (רא"ל
راو آلوف (راآل)

(فرمانده ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل)
(سپهبد, برابر با NATO OF-8)
(راو آلوف بمعنی'ژنرال فرمانده')

   
ندارد
אלוף
آلوف

(فرماندهی شاخه‌ای از ارتش (نیروی زمینی، نیروی هوایی یا دریایی)
(سرلشکر, برابر با NATO OF-7)
(آلوف, بمعنی "ژنرال")

     
(תת-אלוף (תא"ל
تات آلوف (تاآل)

(فرماندهی یکی از شاخه‌های خدمت (سپاه) یا فرمانده لشکر )
(سرتیپ, برابر با NATO OF-6)
(تات آلوف بمعنی "ژنرال زیردست")
[از۱۹۶۸]

     
קצינים בכירים
افسران ارشد
(אלוף משנה (אל"מ
آلوف میشنیه (آلام)

(افسر اجرایی در لشکر; فرمانده تیپ )
(سرهنگ, برابر با NATO OF-5)
(آلوف میشنیه بمعنی "ژنرال خرد")

     
(סגן-אלוף (סא"ל
سغان آلوف (سآل)

(افسر اجرایی در تیپ; فرمانده گردان)
(سرهنگ دوم, برابر با NATO OF-4)
(سغان آلوف بمعنی "معاون ژنرال")

     
(רב סרן (רס"ן
راو سرن (راسن)

(افسر اجرایی در گردان)
(سرگرد (ارتش), equivalent to NATO OF-3)
(Rav seren means "chief military commander")

     
קצינים זוטרים
افسران جزء
סרן
سرن

(گروهان / فرمانده رده توپخانه)
(سروان, برابر با NATO OF-2)
(سرن, بمعنی "سروان")

     
סגן
سگن — [از۱۹۵۱]

(סגן ראשון (סג"ר
سگن ریشون (سگار) — [از۱۹۴۸–۵۱]
(افسر اجرایی در گروهان; رهبر جوخه)
(ستوان, برابر با NATO OF-1)
(سگن ریشون بمعنی "ستوان ارشد")

     
(סגן-משנה (סג"מ
سگن میشنه (سگام) — [از۱۹۵۱]

(סגן)
سگن — [از ۱۹۴۸–۵۱]
(رهبر جوخه)
(ستوان دوم، برابر با NATO OF-1)
(سگن میشنه, بمعنی "ستوان جزء")

     
קצינים אקדמאים
کتزینیم آکادمایم
افسران دانشگاهی
(קצין אקדמאי בכיר (קא"ב
کتزین آکادمای بَخیر (کاآب)

(افسر حرفه‌ای درجه یک ذخیره — معادل سروان با درجه افتخاری.)
(افسر ارشد دانشگاهی)

 
(קצין מקצועי אקדמאי (קמ"א
کاتزین میکسوی آکادمای (کاما)

(درجه دوم ذخیره — برابر با درجه افتخاری ستوانی.)

(افسر حرفه‌ای دانشگاهی)

 
נגדים
ناگادیم
افسران خوردضابط
(רב-נגד (רנ"ג
راو ناگاد (راناگ)

(Sergeant Major of the Army, most senior specialist professional, equivalent to NATO OR-9)
(it translates as "chief warrant officer" or "chief NCO")
[Since 1993]

 
[۲](רב-נגד משנה (רנ"מ
Rav nagad mishne (Ranam)

(Command Sergeant Major, senior specialist professional, equivalent to NATO OR-9)
(it translates as "junior chief warrant officer" or "junior chief NCO")
[Since 2011]

 
(רב-סמל בכיר (רס"ב
راو samal bakhír (رساب)

(Sergeant major, senior NCO of a Regiment or Brigade, equivalent to NATO OR-9)
(it translates as "senior chief sergeant")

 
(רב-סמל מתקדם (רס"מ
Rav samal mitkadem (Rasam)

(First Sergeant, senior NCO of a battalion, equivalent to NATO OR-8)
(it translates as "advanced chief sergeant")

 
(רב-סמל ראשון (רס"ר
راو سامال ریشون (راسار)

(گروهبان ارشد, ، برابر با NATO OR-8)

 
(רב-סמל (רס"ל
راو سامال (راسال)

(گروهبان، در جوخه، برابر با NATO OR-7)
(بمعنی "گروهبان ارشد")

 
חוגרים
هوگریم
داوطلب خدمت سربازی
( סמל ראשון (סמ"ר
سامال ریشون (سامار)

(گروهبان یک گروه, NATO OR-6)
(بمعنی "گروهبان دوم")

 
סמל
Samal[۳]

(گروهبان, a جوخه, NATO OR-5)
(it translates as "sergeant".)

 
(רב טוראי (רב"ט
راو تورای (رابات)

(سرجوخه, جوخه, NATO OR-4)
(it translates as "chief private")

 
טוראי
تورای

(سرباز صفر، NATO OR-2)
(it translates as "private")

(none)

خلاصه درجات نظامی ارتش اسرائیل ویرایش

دسته‌بندی افسران ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل
راو آلوف
רב-אלוף
بذلة إداریة
آلوف
אלוף
بذلة إستعراض
تات آلوف
תת-אלוף
بذلة قتالیة
آلوف میشنیه
אלוף משנה
بذلة إداریة
سغان آلوف
סגן אלוף
بذلة إستعراض
راو سیرن
רב סרן
بذلة قتالیة
سیرن
סרן
بذلة إداریة
سیغن
סגן
بذلة قتالیة
سیغن میشنیه
סגן-משנה
بذلة إداریة
سرلشکر (فرمانده کل ستاد ارتش) سرلشکر محلی سرتیپ سرهنگ سرگرد ستوان اول ستوان
دسته‌بندی افسران گروهان نیروهای دفاعی اسرائیل
راو ناغاد
רב נגד
بذلة إداریة
راو سامال باخیر
רב סמל בכיר
بذلة إداریة
راو سامال متکادیم
רב סמל מתקדם
بذلة قتالیة
راو سامال ریشون
רב סמל ראשון
بذلة إداریة
راو سامال
רב סמל
بذلة قتالیة
OR-10 OR-9 OR-8 OR-7 OR-6
دسته‌بندی افسران دون پایه نیروهای دفاعی اسرائیل
سامال ریشون
סמל ראשון
سامال
סמל
راو تورای
רב טוראי
تورای ریشون
טוראי ראשון
تورای
טוראי
OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
سرباز صفر

جستارهای وابسته ویرایش

اسرائیل ارتش اسرائیل فلسطین

منابع ویرایش

  1. "IDF Ranks". IDF 2011. Archived from the original on 30 August 2009. Retrieved 19 October 2011.
  2. Y Net, IL.
  3. The word Samal originated as an acronym for (به عبری: סגן מחוץ למנין) segen mi-khutz la-minyan ("supernumerary deputy") (inspired by the abbreviation "NCO"). Nowadays is no longer treated as an acronym or an abbreviation. See e.g., Avraham Akavia, "Milon le-munkhey tzava" (1951), p. 220, 270; Avraham Even-Shoshan, "Ha-milon ha-khadash" (1967), vol. 4., p. 1814 ; Yaakov Kna'ani, "Otzar ha-lashon ha-ivrit" (1972), p. 4078; Zeev Shiff, Eitan Habber, "Leksikon le-bitkhon Yisrael" (1976), p. 114; "Milon Sapir" (ed. Eitan Avnian) (1998), vol. 5, p. 2019; Avraham Even-Shoshan, "Milon Even-Shoshan be-shisha krakhim" (2003), ISBN 965-517-059-4, vol. 4, p. 1302; "Entziklopedya Karta" (5th edition, 2004), ISBN 965-220-534-6, p. 409; "Milon Ariel" (ed. prof. Daniel Sivan and prof. Maya Fruchtman) (2007), ISBN 978-965-515-009-4, p. 765. (عبری)