درجه (دما)

علامت درجه برای مقیاس‌های مختلف دما بکار می‌رود و به صورت ° نمایش داده می‌شود و پس از آن حرف اول نام مقیاس نوشته می‌شود مانند "C°" برای درجه سلسیوس. مهم‌ترین مقیاس‌های دما عبارتند از:

جستارهای وابستهویرایش