درختچه

نوعی گیاه

درخت‌چه یا بوته حالتی از گیاه است که به خاطر کوتاهی قد و نیز داشتن بیش از یک تنه اصلی(از روی زمین یا نزدیک به زمین) از درخت جدا می‌شود. درخت‌چه‌ها معمولاً کوتاه‌تر از ۵–۶ متر هستند. مثالی که در این خصوص می‌توان آورد درختچه بنکسیا اپیکا می‌باشد.

درختچه‌های تزئینی
درختچه گُلدار
درختچه ربنیک، بهبهان
درختچه ربنیک، بهبهان

گروه بزرگی از گیاهان می‌توانند درخت یا درخت‌چه به شمار آیند. گیاهان کوچک و کم‌ارتفاع را بوته می‌نامند. درخت‌چه‌ها معمولاً شاخ و برگ انبوه و فشرده‌ای دارند و در صورت هرس شدن به زودی شاخ و برگ خود را باز می‌یابند. درخت‌چه‌ها می‌توانند همیشه‌سبز یا خزان‌کننده باشند.


ارتفاع ویرایش

بر طبق برخی تعاریف، درخت‌چه کمتر از ۶ متر و درخت بیش از ۶ متر ارتفاع دارند. برخی نیز ۱۰ متر را در نظر می‌گیرند. بعضی از درخت‌ها ممکن است هرگز به این ارتفاع نرسند و شبیه به درخت‌چه باقی بمانند.

منابع ویرایش

  • «ویکی‌پدیای انگلیسی». دریافت‌شده در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰.