درخت بید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از درخت بید)

درخت بید ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

گیاهویرایش

مکانویرایش

آثارویرایش