تنگه (خشکی)

(تغییرمسیر از دره ژرف و تنگ)

تنگه به یک دره ژرف و کوچک یا گذرگاه باریک گفته می‌شود.

یک تنگه در راه پترا.


جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش