درگاه:اشکانیان

درگاه اشکانیان


شاهنشاهی اشکانی یا امپراتوری پارت نام دودمانی ایرانی و یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود که ۴۷۱ سال بر قسمت اعظم غرب آسیا و آسیای میانه حکومت می‌کردند. این شاهنشاهی با بیرون راندن یونانیان از ایران توسط ارشک یکم بنیانگذاری شد و به مدت چهار سده (۲۴۷ پ.م - ۲۲۴ م) بزرگترین رقیب امپراتوری روم بود. ارشک با تثبیت اقتدار، بنیان سلسلهٔ خود را از تبار هخامنشیان برشمارد. این شاهنشاهی با اقدامات و اصلاحات مهرداد یکم و مهرداد دوم به بیشترین قدرت خود رسید و گستره‌ای از رود فرات تا هندوکش و از کوه‌های قفقاز تا خلیج فارس را در بر گرفت.

شاهنشاهی اشکانی رستاخیز تمدن ایرانی و رنسانس ایرانی پس از حملات اسکندر بود موجب زنده شدن دوباره فرهنگ و راه و روش ایرانی شد. اشکانیان با شاهنشاه خواندن خود رسما خود را میراث‌دار هخامنشیان اعلام کردند. شاهنشاهی اشکانی در پایان با برخواستن اردشیر بابکان و تأسیس شاهنشاهی ساسانی ازبین رفت. اما دودمان اشکانی تا مدت‌ها بر مناطقی همچون ارمنستان و گرجستان فرمان می‌راندند.

نوشتار برگزیده

زندگی‌نامه برگزیده

آیا می‌دانستید؟

  • نخستین باتری جهان به‌نام پیل بغداد در شاهنشاهی اشکانی ساخته شده؟

بخشی از شاهنشاهی اشکانیان

نوشتارهای برگزیده

آن‌چه می‌توانید انجام دهید

  • الگوی {{درگاه|اشکانیان}} را به نوشتارهای وابسته با اشکانیان اضافه کنید.
  • الگوی {{اشکانیان-خرد}} را به نوشتارهای خرد اشکانیان اضافه کنید.
  • در پروژه‌های اشکانیان همکاری کنید.
  • نوشتارهای خرد اشکانیان را گسترش دهید.

نگارهٔ برگزیده

شاهنشاهان اشکانی

فریاپت (فریاپتوس یا فریاپتس؛ پارتی: 𐭐𐭓𐭉𐭐𐭕 فریاپَت) سومین شاه سلسله اشکانی است که از سال ۱۹۱ پ.م تا ۱۷۶ پ.م حکومت کرد. او جانشین پسر عمویش ارشک دوم شد. مانند بسیاری از شاهان اشکانی، از وقایع سلطنت او اطلاعات دقیقی در دست نیست. سکه های مستقل وی نشان میدهد که او در طول سلطنتش توانست از نفوذ شاهان سلوکی خلاص شود و دولت اشکانی را دوباره مستقل کند. پس از او پسرش فرهاد یکم جانشینش میشود.

گوناگون

باتری بغداد یا پیل اشکانی یا سلول اشکانی یا باتری اشکانی، باتری در امپراتوری اشکانیان (درمناطقی که امروزه جزو عراق کنونی است) ساخته شده‌است.

فرضیه‌های ارائه شده در زمینه یافته‌های باستان شناسان همگی بر این مطلب صحه گذاشته‌اند که این مجموعه در راستای کاربردهای الکتروشیمیایی از آن میان آبکاری الکتریکی فلزها ساخته شده که کشف ظرف‌های آبکاری شده در نزدیکیهای محل کشف این باتری، تاییدی بر این مطلب است؛ یافته‌ای که به نوبه خود از یک جهش علمی تاریخی سرگذشت دارد.

سراسرنما

رده‌ها

موضوعات

شاهنشاهی اشکانیفهرست نبردهای شاهنشاهی اشکانیگاه‌شمار سلوکیان و اشکانیانپادشاهی اشکانیان (شاهنامه)تاریخ اجتماعی اشکانیانخاندان اشکانیخط پهلویدریانوردی اشکانیانزبان پارتیشاهنشاهی متحده اشکانیمنبع‌شناسی تاریخ سلوکی و اشکانیمهستاننوشته‌های سلطنتی بر سکه‌های اشکانیهنر اشکانیانارتش اشکانیهفت خاندان پارتیجنگ‌های اشکانیان و رومی‌هامذهب در دوران اشکانیپیل بغدادفهرست شاهان اشکانی

درگاه‌های وابسته

در دیگر پروژه‌های ویکی‌مدیا

حافظهٔ نهان سرور را پاکسازی کنید