درگاه:تاریخ/تمدن‌ها

< درگاه:تاریخ

تمدن‌ها ۱

درگاه:تاریخ/تمدن‌ها/۱

نقشه‌ای از سرزمین عیلام باستان (نارنجی) و نواحی همسایه آن

تمدن عیلامیا یا تمدن ایلام نام کشوری ست که بخش بزرگی از فلات ایران را در پایان هزاره سوم قبل از میلاد دربرمی گرفت ولی در دوره هخامنشیان به منطقه سوسیانا تقلیل یافت. نام عیلام از واژه یونانی Aylam مشتق شده که خود از ʿElām عبری وام گرفته شده است. عیلامیان کشور شان را هلمتی (Ha(l)tamti/Hatamti) «سرزمین پروردگار» می‌خواندند، اکدیان بدان Elamtu و سومریان نیم به معنای بالا، می‌گفتند. در ۲۷۰۰ پیش از میلاد، نخستین شاهنشاهی ایلامی (غیر سامی) در شوش (غرب ایران) تشکیل شد. تمدن ایلام یکی از قدیمی‌ترین و نخستین تمدن‌های جهان است. بر اساس بخش‌بندی جغرافیایی امروز، ایلام باستان سرزمین‌های خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و بخش‌هایی کوچک از استان‌های فارس، بوشهر، لرستان، استان چهارمحال و بختیاری، و کرمانشاه و در دوران‌هایی تا جنوب دریاچه ارومیه را شامل می‌شد.

تمدن‌ها ۲

درگاه:تاریخ/تمدن‌ها/۲

سنای روم

روم باستان حکومت اولین امپراتور روم، آگوستوس در سال ۲۷ قبل از میلاد آغاز شد. این حکومت شاهد آغاز پکس رومانا، با دوران ثبات سیاسی و شکوه و جلال فراوان که حدود ۲۰۰ سال ادامه داشت، بود. در طول این دوره، امپراتور روم به مدیترانه و بخش اعظم اروپای غربی حکومت می‌کرد. امپراتوری به شکل کاملی سازماندهی شده بود و به خوبی اداره و کنترل می‌شد. یک شبکه از راهها سرزمین‌های امپراتوری را به پایتخت، رم، متصل می‌کرد. لژیون آموزش دیده روم از تمام نقاط بحرانی در طول مرزهایش دفاع می‌کرد. شهروندان رومی از یک قانون مشترک، فرهنگ مشترک و زبان مشترک، لاتین، بهره مند بودند.جامعه رومی بر اساس طبقات کاملاً مجزا سازماندهی شده بود.

تمدن‌ها ۳

درگاه:تاریخ/تمدن‌ها/۳

یک نقاشی از باغهای معلق بابل (حدائق معلقه)(و آسمان خراش بابل در دورنمای تصویر) که در قرن شانزدهم میلادی به تصویر کشیده شده‌است.

تمدن بابل (به اکدی: باب-ایلی، به معنی دروازهٔ خدا) یکی از تمدن‌های باستانی حوزهٔ میان‌رودان است. بابل در میان‌رودان در حوضهٔ رود فرات قرار داشت. تمدن بابل و شاهان آن کمابیش به افسانه‌ها راه یافته‌اند. بابلیان را مبدع و مخترع بسیاری چیزها می‌دانند و فراوان کرده‌های بابلیان است که تا امروز به جا مانده‌است. از جمله ۱۲ بخش کردن روز و وضع هفته به عنوان بخش زمان. نام بابل در تورات به زشتی یاد شده و بر آن نفرین رفته‌است.باغ‌های معلق بابل از عجایب هفتگانه‌ی دنیای قدیم بوده و کنارش دیوارهای حصار بابل از شهرتی همطراز برخوردار است. دیوارهایی که چنان عریض بود که ارابه‌ای را می‌شد بر فراز آنها راند.

تمدن‌ها ۴

تمدن‌ها ۵

تمدن‌ها ۶

تمدن‌ها ۷

تمدن‌ها ۸

تمدن‌ها ۹

تمدن‌ها ۱۰

تمدن‌ها ۱۱

تمدن‌ها ۱۲

تمدن‌ها ۱۳

تمدن‌ها ۱۴

تمدن‌ها ۱۵

تمدن‌ها ۱۶

تمدن‌ها ۱۷

تمدن‌ها ۱۸

تمدن‌ها ۱۹

تمدن‌ها ۲۰

تمدن‌ها ۲۱

تمدن‌ها ۲۲

تمدن‌ها ۲۳

تمدن‌ها ۲۴

تمدن‌ها ۲۵

تمدن‌ها ۲۶

تمدن‌ها ۲۷

تمدن‌ها ۲۸

تمدن‌ها ۲۹

تمدن‌ها ۳۰

تمدن‌ها ۳۱

تمدن‌ها ۳۲

تمدن‌ها ۳۳

تمدن‌ها ۳۴

تمدن‌ها ۳۵

تمدن‌ها ۳۶

تمدن‌ها ۳۷

تمدن‌ها ۳۸

تمدن‌ها ۳۹

تمدن‌ها ۴۰

تمدن‌ها ۴۱

تمدن‌ها ۴۲

تمدن‌ها ۴۳

تمدن‌ها ۴۴

تمدن‌ها ۴۵

تمدن‌ها ۴۶

تمدن‌ها ۴۷

تمدن‌ها ۴۸

تمدن‌ها ۴۹

تمدن‌ها ۵۰

تمدن‌ها ۵۱

تمدن‌ها ۵۲

تمدن‌ها ۵۳

تمدن‌ها ۵۴

تمدن‌ها ۵۵

تمدن‌ها ۵۶

تمدن‌ها ۵۷

تمدن‌ها ۵۸

تمدن‌ها ۵۹

تمدن‌ها ۶۰

تمدن‌ها ۶۱

تمدن‌ها ۶۲

تمدن‌ها ۶۳

تمدن‌ها ۶۴

تمدن‌ها ۶۵

تمدن‌ها ۶۶

تمدن‌ها ۶۷

تمدن‌ها ۶۸

تمدن‌ها ۶۹

تمدن‌ها ۷۰

تمدن‌ها ۷۱

تمدن‌ها ۷۲

تمدن‌ها ۷۳

تمدن‌ها ۷۴

تمدن‌ها ۷۵

تمدن‌ها ۷۶

تمدن‌ها ۷۷

تمدن‌ها ۷۸

تمدن‌ها ۷۹

تمدن‌ها ۸۰

تمدن‌ها ۸۱

تمدن‌ها ۸۲

تمدن‌ها ۸۳

تمدن‌ها ۸۴

تمدن‌ها ۸۵

تمدن‌ها ۸۶

تمدن‌ها ۸۷

تمدن‌ها ۸۸

تمدن‌ها ۸۹

تمدن‌ها ۹۰

تمدن‌ها ۹۱

تمدن‌ها ۹۲

تمدن‌ها ۹۳

تمدن‌ها ۹۴

تمدن‌ها ۹۵

تمدن‌ها ۹۶

تمدن‌ها ۹۷

تمدن‌ها ۹۸

تمدن‌ها ۹۹