درگاه:تاریخ/دوره‌ها

< درگاه:تاریخ

دوره‌ها ۱

درگاه:تاریخ/دوره‌ها/۱

تابلوی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی

رنسانس یا دورهٔ نوزایی؛ جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. عصر نوزایش، دوران گذار بین سده‌های میانه و دوران جدید است. نخستین بار، واژه لفظ رنسانس را فرانسوی‌ها در قرن ۱۶ میلادی، به کاربردند. آغاز دوره نوزایش را در سده چهاردهم در شمال ایتالیا می‌دانند. این جنبش در سده پانزدهم میلادی، شمال اروپا را نیز فراگرفت. رنسانس، یک تحول ۳۰۰ ساله‌است که از فلورانس آغاز شد و در انگلستان پایان یافت. رنسانس در سال‌های ۱۳۰۰ از ایتالیا آغاز شد و در طول سه قرن در سراسر اروپا انتشار یافت. به ندرت در دوره‌ای چنین کوتاه از نظر تاریخی، رخدادهای گوناگونی به وقوع می‌پیوندد. حال آنکه این قرن‌ها سرشار از تغییرات اساسی و فعالیت‌های بزرگ است. جهان امروزی نتیجهٔ همین فعالیت‌هاست، زیرا رنسانس پایه‌های اقتصادی، سیاسی، هنری و علمی تمدن‌های کنونی غرب را بنا نهاد.

دوره‌ها ۲

درگاه:تاریخ/دوره‌ها/۲

بروخ دن‌کالووی

عصر آهن در دانش باستان‌شناسی دوره‌ای است که در آن بشر به گستردگی از آهن در جایگاه ماده‌ای برای ساخت ابزار و جنگ‌افزار سود برد. به جز این جامعه‌های کهن تغییرهایی در زمینه کشاورزی، باورها و شیوه‌های هنری نسبت به گذشته یافت. عصر آهن که در سامانه سه‌دوره‌ای پس از عصر برنز جای‌می‌گیرد، واپسین این دوره‌ها در زمان پیش از تاریخ می‌باشد. زمان رخداد این دوره در جاهای گوناگون متفاوت‌است. به گونه سنتی آغاز این زمان را سده ۱۲ (پیش از میلاد) در خاور نزدیک باستان، هندوستان باستان و یونان باستان می‌دانند. در دیگر بخش‌های اروپا این دوره دیرتر آغاز گشت. در اروپای مرکزی این دوره از سده ۸ (پیش از میلاد) و در اروپای شمالی در سده ۶ (پیش از میلاد) آغاز گشت. گداختن آهن و آهنگری در ۱۲۰۰ (پیش از میلاد) در آفریقای باختری آغاز گشت. عصر آهن در کرانه‌های مدیترانه با آغاز دوره تاریخی هلنی و امپراتوری روم، در هندوستان با بودایی‌گری و جینیسم، در چین با کنفوسیوس‌گرایی ودر شمال اروپا با سده‌های میانی آغازین به پایان رسید.

دوره‌ها ۳

درگاه:تاریخ/دوره‌ها/۳

ماشین بخار

انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اوسط قرن هجدهم از ایتالیاآغاز شد. در اینکه این رشته تحولات را می‌توان انقلاب صنعتی نامید اختلاف نظر وجود دارد. واژهٔ انقلاب به دگرگونیهای ناگهانی اطلاق می‌شود، در حالی که این تحولات صنعتی به هیچ وجه ناگهانی نبودند. حتی بعضی از محققین تنها این تحولات را مختص به صنعت نمی دانند و معتقدند که این تحولات دارای جنبه‌های اجتماعی و فکری نیز بوده‌اند. انقلاب صنعتی در ایتالیا در سه زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت. گاهی سخن از دو انقلاب صنعتی برده می‌شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است. دو نتیجه مهم انقلاب صنعتی، گسترش استعمار اروپایی‌ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی و بهره کشی از کارگران در داخل بود.

دوره‌ها ۴

درگاه:تاریخ/دوره‌ها/۴

دوران طلایی اسلام

دوران طلایی اسلام یا عصر شکوفایی و ترقی اسلامی، دوره ای در تاریخ اسلام است که به طور سنتی از قرن هشتم تا قرن ۱۳ میلادی به طول انجامیده‌است خصوصاً قرن ۴ و ۵ هجری قمری و طی آن بسیاری از جهان تاریخی اسلامی تحت سلطه خلفا قرار گرفتند و توسعه علم، اقتصادی و کارهای فرهنگی شکوفا شد. هنرمندان، صنعت گران، فیلسوفان، دانش پژوهان، شاعران، جغرافی دانان، مهندسان، نویسندگان، شیمی‌دانان، فیزیک‌دانان، پزشکان، بازرگانان و دیگر دانشمندان جهان اسلام، نقش به سزایی در رشد، پیشرفت و تکامل دانش‌ها و فنونی از قبیل کشاورزی، هنر، اقتصاد، صنعت، حقوق، ادبیات، دریانوردی، فلسفه، شیمی، فیزیک، جامعه‌شناسی، پزشکی و غیره ایفا کردند.

دانشمندان مسلمان در دوران طلایی اسلام پایه‌گذار علم نجوم و ستاره‌شناسی در جهان بودند. یکی از دلایل رشد و شکوفایی اروپا در قرون وسطی، بهره‌گیری آنان از کتاب‌های دوران طلایی اسلام بود.

دوره‌ها ۵

درگاه:تاریخ/دوره‌ها/۵

عصر اطلاعات

عصر اطلاعات که با نام‌های عصر رایانه و عصر دیجیتال نیز شناخته می‌شود می‌باشد که از ویژگی عصر حاضر این است که اشخاص می‌توانند اطلاعات را آزادانه منتقل کنند، و دسترسی سریع به علمی داشته باشند که قبلاً ممکن نبوده‌است. این کلمه از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ میلادی و اوایل دههٔ ۱۹۹۰ میلادی تا به امروز استفاده می‌شده‌است.

دوره‌ها ۶

دوره‌ها ۷

دوره‌ها ۸

دوره‌ها ۹

دوره‌ها ۱۰

دوره‌ها ۱۱

دوره‌ها ۱۲

دوره‌ها ۱۳

دوره‌ها ۱۴

دوره‌ها ۱۵

دوره‌ها ۱۶

دوره‌ها ۱۷

دوره‌ها ۱۸

دوره‌ها ۱۹

دوره‌ها ۲۰

دوره‌ها ۲۱

دوره‌ها ۲۲

دوره‌ها ۲۳

دوره‌ها ۲۴

دوره‌ها ۲۵

دوره‌ها ۲۶

دوره‌ها ۲۷

دوره‌ها ۲۸

دوره‌ها ۲۹

دوره‌ها ۳۰

دوره‌ها ۳۱

دوره‌ها ۳۲

دوره‌ها ۳۳

دوره‌ها ۳۴

دوره‌ها ۳۵

دوره‌ها ۳۶

دوره‌ها ۳۷

دوره‌ها ۳۸

دوره‌ها ۳۹

دوره‌ها ۴۰

دوره‌ها ۴۱

دوره‌ها ۴۲

دوره‌ها ۴۳

دوره‌ها ۴۴

دوره‌ها ۴۵

دوره‌ها ۴۶

دوره‌ها ۴۷

دوره‌ها ۴۸

دوره‌ها ۴۹

دوره‌ها ۵۰

دوره‌ها ۵۱

دوره‌ها ۵۲

دوره‌ها ۵۳

دوره‌ها ۵۴

دوره‌ها ۵۵

دوره‌ها ۵۶

دوره‌ها ۵۷

دوره‌ها ۵۸

دوره‌ها ۵۹

دوره‌ها ۶۰

دوره‌ها ۶۱

دوره‌ها ۶۲

دوره‌ها ۶۳

دوره‌ها ۶۴

دوره‌ها ۶۵

دوره‌ها ۶۶

دوره‌ها ۶۷

دوره‌ها ۶۸

دوره‌ها ۶۹

دوره‌ها ۷۰

دوره‌ها ۷۱

دوره‌ها ۷۲

دوره‌ها ۷۳

دوره‌ها ۷۴

دوره‌ها ۷۵

دوره‌ها ۷۶

دوره‌ها ۷۷

دوره‌ها ۷۸

دوره‌ها ۷۹

دوره‌ها ۸۰

دوره‌ها ۸۱

دوره‌ها ۸۲

دوره‌ها ۸۳

دوره‌ها ۸۴

دوره‌ها ۸۵

دوره‌ها ۸۶

دوره‌ها ۸۷

دوره‌ها ۸۸

دوره‌ها ۸۹

دوره‌ها ۹۰

دوره‌ها ۹۱

دوره‌ها ۹۲

دوره‌ها ۹۳

دوره‌ها ۹۴

دوره‌ها ۹۵

دوره‌ها ۹۶

دوره‌ها ۹۷

دوره‌ها ۹۸

دوره‌ها ۹۹