درگاه:جامعه/box-header


گروه اجتماعی اعضای خود را قادر می سازد از راه هایی بهره مند شوند که در غیر این صورت به صورت فردی امکان پذیر نیست. بنابراین، هم اهداف فردی و هم اهداف اجتماعی (مشترک) قابل تشخیص و بررسی هستند. مورچه (formicidae) رفتارشناسی جانوران.

جامعه را جامعه‌شناس پیتر برگر این‌گونه تعریف می‌کند: ...یک محصول انسانی، و چیزی جز یک محصول انسانی، که در عین حال پیوسته بر تولیدکننده‌ها اثر می‌گذارد. به گفته وی، جامعه را انسان ها ساخته اند، اما این خلقت به عقب برمی گردد و هر روز انسان را می آفریند یا قالب می دهد.

جامعه شناس گرهارد لنسکی جوامع را بر اساس سطح فناوری، ارتباطات و اقتصاد آنها متمایز می کند: 1) شکارچیان و گردآورندگان؛ 2) کشاورزی ساده. 3) کشاورزی پیشرفته؛ 4) صنعتی؛ و (5) ویژه (به عنوان مثال، انجمن های ماهیگیری یا جوامع دریایی).

این شبیه به نظامی است که قبلا توسط انسان شناسان: مورتون اچ فرید، نظریه پرداز تعارض، و المان سرویس، نظریه پرداز ادغام، توسعه داده شده بود که بر اساس تکامل نابرابری اجتماعی و نقش دولت برای جوامع در همه فرهنگ‌های بشری نظام طبقه‌بندی ایجاد کرده‌اند. این سیستم طبقه بندی شامل چهار دسته است:

لوپوس کانیس رفتارشناسی جانوران

علاوه بر این، موارد زیر وجود دارد:

  • بشریت، بشری که همه ارکان جامعه از جمله اعتقادات جامعه بر آن استوار است.
  • جامعه مجازی، جامعه ای مبتنی بر هویت آنلاین که در عصر اطلاعات در حال تحول است.

با گذشت زمان، برخی فرهنگ ها به سمت اشکال پیچیده تر سازمان و کنترل پیشرفت کرده اند. این تکامل فرهنگی تأثیر عمیقی بر الگوهای جامعه دارد. قبایل شکارچی-گردآورنده در اطراف ذخایر غذای فصلی مستقر شدند تا به روستاهای کشاورزی تبدیل شوند. روستاها تبدیل به شهرستان و شهر شدند. شهرها به دولت‌شهرها و دولت-ملتها تبدیل شدند.

ادامه... درگاه:جامعه/box-footer

درگاه:جامعه/box-header درگاه:جامعه/آیا می‌دانید/۱۷

درگاه:جامعه/box-header درگاه:جامعه/یادبودهای برگزیده/مه

درگاه:جامعه/box-footer

درگاه:جامعه/box-header درگاه:جامعه/نوشتار برگزیده/۱۷

درگاه:جامعه/box-header درگاه:جامعه/گفتار برگزیده/۱۷

درگاه:جامعه/box-header درگاه:جامعه/رده‌ها درگاه:جامعه/box-footer

درگاه:جامعه/box-header درگاه:جامعه/Subportals

درگاه:جامعه/box-footer

ویکی‌پدیا را با استفاده از درگاه‌ها کشف کنید