درگاه:فرمول یک/گفتاورد

گفتاورد ۱

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۱

«مطمئناً هر راننده‌ای بهای خودش را دارد و خواستار احترام است؛ اما باز هم پول چیزی نیست که مسیر مرا مشخص می‌کند.»

لوئیز همیلتون

گفتاورد ۲

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۲

«وقتی در حال باختن هستی، می‌تواند این‌طور به‌نظر آید که یک ابر سیاه همه‌جا به‌دنبال تو است، اما همان‌طور که می‌گویند، در هر ابری یک خط نقره‌ای هست.»

ماریو اندرتی

گفتاورد ۳

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۳

«من همیشه باور داشته‌ام که هرگز نباید تسلیم شد و حتی موقعی که فقط یک شانس کوچک وجود دارد، باید به مبارزه ادامه داد.»

میشائیل شوماخر

گفتاورد ۴

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۴

«ما از احساسات ساخته شده‌ایم، ما همه به‌دنبال احساسات هستیم، مسأله فقط یافتن راهی برای تجربه‌کردن آن‌ها است. راه‌های متفاوتی برای تجربه‌کردن آن‌ها وجود دارد. شاید تنها چیز متفاوت، یا شاید فقط تنها چیز خاصی که فرمول یک می‌تواند در اختیار تو بگذارد، این است که می‌دانی که ما همیشه در معرض خطر هستیم، خطر صدمه دیدن، خطر مردن.»

آیرتون سنا

گفتاورد ۵

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۵

«اینجا تصادف‌های کوچک معنی ندارند.»

آیرتون سنا

گفتاورد ۶

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۶

«مسابقه دادن، رقابت کردن، این در خون من است. من تمام عمرم را مسغول این کار بوده‌ام و این برای من اولویت دارد.»

آیرتون سنا

گفتاورد ۷

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۷

«پرچم شطرنجی واقعا فقط یک دستهٔ چوبی و یک تکه پارچه است. چیز کوچکی است، اما وقتی در چنین لحظاتی در حال عبور از خط هستی، معنای زیادی پیدا می‌کند. باور نکردنی بود.»

سباستیان فتل، پس از کسب جایگاه چهارم در گراند پری ۲۰۰۷ چین

گفتاورد ۸

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۸

«سه مایکل - مایکل شوماخر، مایکل جردن و مایکل جکسون. من وقتی جوان بودم می‌خواستم مایکل جکسون شوم، اما فهمیدن اینکه صدای لازم برای این کار را ندارم، برایم دردناک بود.»

سباستیان فتل

گفتاورد ۹

درگاه:فرمول یک/گفتاورد/۹ «اگر کسی به به دهه اخیر نگاه می‌کند که ما در آن قهرمان نشدیم. و به تغییراتی نگاه کنیم که در تیم رخ داده، ما بخاطر افرادی که ما را ترک کردند تا رقبایمان را تقویت کنند، ضعیف شدیم.»

جان الکان در فصل ۲۰۲۰ و نتایج ضعیف تیم فراری

گفتاورد ۱۰

گفتاورد ۱۱

گفتاورد ۱۲

گفتاورد ۱۳

گفتاورد ۱۴

گفتاورد ۱۵

گفتاورد ۱۶

گفتاورد ۱۷

گفتاورد ۱۸

گفتاورد ۱۹

گفتاورد ۲۰

گفتاورد ۲۱

گفتاورد ۲۲

گفتاورد ۲۳

گفتاورد ۲۴

گفتاورد ۲۵

گفتاورد ۲۶

گفتاورد ۲۷

گفتاورد ۲۸

گفتاورد ۲۹

گفتاورد ۳۰

گفتاورد ۳۱

گفتاورد ۳۲

گفتاورد ۳۳

گفتاورد ۳۴

گفتاورد ۳۵

گفتاورد ۳۶

گفتاورد ۳۷

گفتاورد ۳۸

گفتاورد ۳۹

گفتاورد ۴۰

گفتاورد ۴۱

گفتاورد ۴۲

گفتاورد ۴۳

گفتاورد ۴۴

گفتاورد ۴۵

گفتاورد ۴۶

گفتاورد ۴۷

گفتاورد ۴۸

گفتاورد ۴۹

گفتاورد ۵۰

گفتاورد ۵۱

گفتاورد ۵۲

گفتاورد ۵۳

گفتاورد ۵۴

گفتاورد ۵۵

گفتاورد ۵۶

گفتاورد ۵۷

گفتاورد ۵۸

گفتاورد ۵۹

گفتاورد ۶۰

گفتاورد ۶۱

گفتاورد ۶۲

گفتاورد ۶۳

گفتاورد ۶۴

گفتاورد ۶۵

گفتاورد ۶۶

گفتاورد ۶۷

گفتاورد ۶۸

گفتاورد ۶۹

گفتاورد ۷۰

گفتاورد ۷۱

گفتاورد ۷۲

گفتاورد ۷۳

گفتاورد ۷۴

گفتاورد ۷۵

گفتاورد ۷۶

گفتاورد ۷۷

گفتاورد ۷۸

گفتاورد ۷۹

گفتاورد ۸۰

گفتاورد ۸۱

گفتاورد ۸۲

گفتاورد ۸۳

گفتاورد ۸۴

گفتاورد ۸۵

گفتاورد ۸۶

گفتاورد ۸۷

گفتاورد ۸۸

گفتاورد ۸۹

گفتاورد ۹۰

گفتاورد ۹۱

گفتاورد ۹۲

گفتاورد ۹۳

گفتاورد ۹۴

گفتاورد ۹۵

گفتاورد ۹۶

گفتاورد ۹۷

گفتاورد ۹۸

گفتاورد ۹۹