درگاه:هوانوردی/تصویر منتخب/۲۳

Crash.arp.600pix.jpg

صندلی‌پران سامانه‌ای است که صندلی هواپیما را با فرمان خلبان به بیرون از اتاقک خلبان پرتاب می‌کند.