درگاه:چین/box-header

پرچم بریتانیا

پرچم بریتانیا
نشان پادشاهی بریتانیا

نشان پادشاهی بریتانیای کبیر

بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا با نام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (به انگلیسی: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland و به اختصار: UK) کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن. پادشاهی متحد از چهار بخش تشکیل شده‌است: سه بخش آن کشورهای انگلستان، اسکاتلند و ویلز هستند که روی‌هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم، ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد. پادشاهی متحد توسط اقیانوس اطلس از غرب و شمال، دریای شمال در شرق، کانال مانش در جنوب و دریای ایرلند در غرب احاطه شده است.

بریتانیای کبیر توسط حکومت سلطنت مشروطه مبتنی بر نظام وستمینستر به مرکزیت شهر لندن اداره می‌شود. نظام سیاسی این کشور دارای شش نوع انتخابات است که طی آن‌ها اعضای پارلمان، کابینه، دولت‌های محلی، نمایندگان بریتانیا در اتحادیه اروپا، شهرداری‌ها، دولت‌های محلی و کمسیرای پلیس انتخاب می‌شوند. این سرزمین از چهار کشور: انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده‌است. سه کشور اخیر دارای دولت‌های محلی هستند که با حدود اختیارات مختلف در چهار پایتخت به نام‌های ادینبرو، کاردیف و بلفاست اداره می‌شوند. هر چند جزایر گرنزی، جرزی و من تحت حمایت پادشاهی متحد هستند ولی جزو آن به شمار نمی‌روند. پادشاهی متحد دارای چهارده سرزمین آن سوی دریا است. این سرزمین‌ها بقایای امپراتوری بریتانیا هستند. این امپراتوری که بزرگترین امپراتوری تاریخ به شمار می‌رود در اوج خود در سده‌های ۱۹ و ۲۰ تقریباً یک چهارم زمین‌های کره زمین را شامل می‌شد. تأثیر فرهنگ بریتانیایی را می‌توان در زبان، فرهنگ بریتانیایی و نظام‌های حقوقی مستعمرات سابق این امپراتوری مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید دربارهٔ… بریتانیا

درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/شهر/۱ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/ورزش/۱ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/تاریخ/۲ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header

C Puzzle.png

درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header

Featured article star.png

نوشتارهای برگزیده: کیت وینسلتباشگاه فوتبال منچستر یونایتدباشگاه فوتبال چلسیدرگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/آیا می‌دانید/۲ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header

درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/زندگی‌نامه برگزیده/۲ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/فرهنگ/۲ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/اقتصاد/۱ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header درگاه:چین/نگاره برگزیده/۱ درگاه:چین/box-footer

درگاه:چین/box-header

Nuvola apps korganizer.svg
  • در صورت تمایل می‌توانید الگوی {{کاربر ویکی‌پروژه بریتانیا}} به صفحهٔ کاربری خود اضافه نمایید و با شرکت در پروژهٔ بریتانیا در جهت ایجاد، گسترش و بهبود مقالات همکاری نمایید.
  • الگوی {{درگاه|بریتانیا}} را به نوشتارهای وابسته به بریتانیا اضافه کنید.
  • الگوی {{بریتانیا-خرد}} را به نوشتارهای خرد بریتانیایی اضافه کنید.
  • نوشتارهای خرد بریتانیا را گسترش دهید.

درگاه:چین/box-footer