دریانوردی

(تغییرمسیر از دریانورد)


دریانَوَردی دانش و مهارت شناور بودن و ناوبری و جهت‌یابی بر روی دریاها و توده‌های بزرگ آب است. کسانی که به این فن می‌پردازند دریانورد نامیده می‌شوند. مجموعه‌ای از مهارت‌ها و رشته‌ها برای دریانوردی لازم است. برخی از این مهارت‌ها و رشته‌ها عبارت‌اند از:

دریانوردان نامدار

ویرایش

دریانوردان ایران باستان

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش