دریچه میترال

دریچه میترال یا دو لختی ، دریچه‌ای است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته‌است و شامل دو دهانه‌است. به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود . طی انقباض بطن چپ (سیستول) دریچه میترال به وسیله تارهای نگه‌دارنده محکم بسته نگه داشته می‌شوند.

دریچه میترال
Diagram of the human heart (cropped).svg
Anterior (frontal) view of the opened heart. White arrows indicate normal blood flow. (Mitral valve labeled at center right.)
Gray495.png
Base of ventricles exposed by removal of the atria. (Bicuspid (mitral) valve visible at bottom left.)
جزئیات
لاتینvalva atrioventricularis sinistra, valva mitralis
شناسه‌ها
فهرست گریp.534
سرعنوان پزشکیA07.541.510.507
دورلندز
/السویر
v_02/12843904
واژگان آناتومیA12.1.04.003
اف‌ام‌اِی7235
واژگان کالبدشناسی
رونگاره و شمای قلب
زنون ورونایی در هنگام پوشیدن میتر

وجه نامگذاری این دریچه به خاطر شباهت آن به میتر، میترال، تب رماتیسمی و گشادی دریچهٔ میترال است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • سیسیل مبانی طب داخلی. تهران ۲۰۰۴