باز کردن منو اصلی

در حیاط کوچک پاییز در زندان عنوان کتاب شعری از شاعر نامدار، مهدی اخوان ثالث می‌باشد. این کتاب ششمین مجموعه شعر چاپ شده از سوی اخوان ثالث است، اشعار دربرگیرنده این مجموعه شامل حبسیات (زندان‌نامه) مهدی اخوان ثالث می‌باشد.
تفاوت اشعار این کتاب با کتاب زندگی می‌گوید: اما باز باید زیست... در این است که شاعر در این کتاب برخلاف مجموعه قبلی که به وضع و خاطره زندگی هم زندانیان، پرداخته بود، در این‌جا موضوع در مورد احوال شخصی شاعر در همان حال و هوا است. و همینطور ، اینکه «زندگی می‌گوید...» یک منظومه‌ی بلند و به هم پیوسته ، اما «پاییز در زندان» مجموعه‌ای از اشعار جداگانه است. شعر مشهور اخوان «خوان هشتم و آدمک» که در کتابهای درسی جمهوری اسلامی هم آمده‌است ، در این مجموعه منتشر شده‌است .[۱]

در حیاط کوچک پاییز در زندان
نویسندهمهدی اخوان ثالث
ناشرانتشارات توس (چاپ اول)
محل نشرتهران، ایران
چاپنخستین چاپ: ۱۳۵۵
موضوعمجموعه شعر
زبانفارسی
تعداد جلد۱
مجموعه شعر

منابعویرایش

  1. محمد حقوقی، شعر زمان ما ۲ مهدی اخوان‌ثالث، موسسه انتشارات نگاه– چاپ ۱۳۷۰