در کمال خونسردی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

در کمال خونسردی ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: