دستجرد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دستجرد ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

شهرهاویرایش

  • دستجرد (قم) شهری در مرکز بخش خلجستان شهرستان قم استان قم

روستاهاویرایش