دستگاه بلوری راست‌لوزی

دستگاه بلوری راست‌لوزی یا اورتورومبیک (به انگلیسی: Orthorhombic crystal system) یکی از ۷ دستگاه بلوری (دستگاهی که با سه بردار شناخته می‌شود) است که در آن سه بردار نامساوی بوده و همهٔ زاویه‌ها ۹۰ درجه هستند.

گونه‌ها ویرایش

چهر گونه دستگاه راست‌لوزی باشنده است.

راست‌لوزی
ساده
راست‌لوزی
قاعدهٔ مرکزپر
راست‌لوزی
مرکزپر
راست‌لوزی
وجوه مرکزپر
       

جستارهای وابسته ویرایش


منابع ویرایش

  • Hurlbut, Cornelius S. ; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed. , pp. 64 - 65, ISBN 0-471-80580-7