دستگاه بلوری سه‌شیب

دستگاه بلوری سه‌شیب یا تریکلینیک (به انگلیسی: Triclinic) یکی از ۷ دستگاه بلوری (دستگاهی که با سه بردار شناخته می‌شود) است که در آن سه بردار نامساوی بوده و هیچ‌کدام راست‌گوشه نیستند.

بلور میکروکلین (KAlSi3O8) که ساختار سه‌شیب دارد.
سه‌شیب (تریکلینیک)

جستارهای وابسته ویرایش


منابع ویرایش

  • Hurlbut, Cornelius S. ; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed. , pp. 64 - 65, ISBN 0-471-80580-7