دستگاه بلوری تک‌شیب

دستگاه بلوری تک‌شیب یا مونوکلینیک (به انگلیسی: Monoclinic crystal system) یکی از ۷ دستگاه بلوری (دستگاهی که با سه بردار شناخته می‌شود) است که در آن همانند راست‌لوزی (ارترمبیک) بردارها نامساوی‌اند. ساختار منشوری را با قاعده متوازی‌الاضلاع شکل می‌دهد و از این رو دو بردار عمود بوده و بردار سوم زاویه‌ای بجز ۹۰ خواهد داشت.

بلور ارتوکلاس KAlSi3O8 با ساختار تک‌شیب

گونه‌ها

ویرایش

دو گونه دستگاه تک‌شیب باشنده است. ساده و و قاعده‌ی مرکزپر.

جستارهای وابسته

ویرایش


منابع

ویرایش
  • Hurlbut, Cornelius S. ; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed. , pp. 64 - 65, ISBN 0-471-80580-7