باز کردن منو اصلی
بلور بریل (Be3Al2(SiO3)6) با ساختار شش‌گوشه
یاخته شش‌گوشه

دستگاه بلوری شش گوشه (به انگلیسی: Hexagonal crystal system) یکی از 7 دستگاه بلوری (دستگاهی که با سه بردار شناخته می‌شود) است. یکی از ساختارهای فشرده است که در آن فضای تهی میان اتم‌ها به کمینه کاهش یافته‌است یا به دیگر سخن انباشتگی بسته دارد. بیش تر فلز ها، آلیاژها و حتی سرامیک ها دارای ساختارهایی از گونهٔ مکعبی هستند و کم تر فلزها و آلیاژهایی هستند که دارای چنین ساختاری ( شش گوشه ) باشند؛ مانند Mg و Zn. در دانش کانه‌شناسی بیشتر به ساختارهای هگزاگونال ( شش گوشه ) برمی خوریم.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., pp. 64 - 65, ISBN 0-471-80580-7