دستگاه خودکار

این صفحه نامزد انتقال به ویکی‌واژه است.
بنظر می‌رسد این مقاله شامل محتویات واژه‌نامه‌ای است و نه دانشنامه‌ای. چون ویکی‌پدیا واژه‌نامه نیست، این صفحه باید به ویکی‌واژه منتقل شود.


دستگاه خودکار، ماشینی است که احتیاج به مراقبت کارگر ندارد و خود کار خود را انجام می‌دهد. معمولا آنچه را که خودش کار می‌کند و احتیاج به مراقبت ندارد، خودکار گویند.

منبعویرایش

  • فرهنگ فارسی دهخدا