باز کردن منو اصلی

مقام داد و بیداد یکی از آوازهای موسیقی ایرانی و مقام ابداعی حسین علیزاده است که از ترکیب گوشهٔ «داد» در دستگاه ماهور با «بیداد» ' در دستگاه همایون (شاهد و ایست مشترک) ساخته شده‌است، به این ترتیب که از داد آغاز می‌شود و به صورت متناوب در بیداد فرود می‌آید. نمی‌توان نام آن را آواز گذاشت چون در ردیف وجود ندارد و کار ابداعی حسین علیزاده بوده‌است.

محمدرضا شجریان در آلبوم زمستان است، آوازی در این مقام خوانده‌است.

منابعویرایش

جستارهای وابستهویرایش