دستگاه مرجع لخت

دستگاه مرجع لخت یا چارچوب مرجع لخت دستگاهی است که در آن قانون اول و دوم نیوتون معتبر هستند، یعنی دستگاه مختصاتی که دارای شتاب نیست. اگر دستگاه در حال چرخش حتی با سرعت ثابت باشد شتاب‌دار محسوب می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Inertial frame of reference،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= Inertial_frame_of_reference&oldid =192390559