دستگاه معادلات

مجموعه‌ای متناهی از معادلات است که برای آن جواب‌های مشترک جستجو می‌شود

در ریاضیات، مجموعه‌ای از معادلات توأم، همچنین به عنوان دستگاه معادلات یا سیستم معادلات شناخته می‌شود، مجموعه ای متناهی از معادلات است که برای آن جواب‌های مشترک جستجو می‌شود. یک دستگاه معادله معمولاً به همان روش معادلات منفرد دسته‌بندی می‌شود، یعنی به‌صورت یک:

جستارهای وابستهویرایش