دُغْدو نام مادر زرتشت است، و او از نسل فریدون بود.[۱] نام مادر زرتشت، گویند که نَسَبش به فریدونِ فرّخ می‌پیوسته.[۲]

زن پورشسب و مادر زردشت، پیامبر ایرانی.[۳] دُغْدویه هم می‌گویند.

زرتشت بهرام پژدو در زراتشت‌نامهٔ خود می‌گوید:[۴]

روایت کند موبدِ روزگارکه بگْرفت دغدو به زرتشت بار

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. برهان قاطع، دغدو
  2. فرهنگ آنندراج، مدخل دغدو
  3. لغت‌نامهٔ دهخدا، مدخل دغدو
  4. زراتشت‌نامه، بهرام پژدو