دقاق تیمور یالیغ

دقاق معروف با نام تیمور یالیق، جد خاندان سلجوقی و پدر سلجوق بود. او یکی از فرماندهان نظامی ایالت اوغوز یابغو بود که یک سرزمین وسیع از سواحل شمالی دریای خزر تا مرزهای مغولستان و چین و دریاچهٔ خوارزم در مرکزش و مرزهای شمالی خراسان در جنوبش در بر می‌گرفت.

دقاق تیمور یالیغ
نژادترکمن
فرزندانسلجوق

خانواده

فرزندان

جستارهای وابسته

منابع