دلفی (به یونانی: Δελφοί) نام مکانی‌است باستانی در یونان و در دره فوکیس. دلفی در یونان باستان اهمیت بسیاری داشته و مقر معبد آپولون بوده‌است. همچنین دلفی جایی بوده که یکی از چهار مسابقهٔ سراسری یونانیان در آن برگزار می‌شده‌است. یونانیان دلفی را مرکز زمین می‌پنداشتند و آن را ارج می‌نهادند. دلفی در سال ۱۹۸۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌است. نام دلفی به معنای تک دختر زیبای قدرتمند است همچنین به معنی دختر جادوگر و حیله گر نیز هست.

دلفی
میراث جهانی یونسکو
مکانیونان یونان
معیار ثبتفرهنگی: i, ii, iii, iv, v and vi
شمارهٔ ثبت۳۹۳
تاریخ ثبت۱۹۸۷

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Delphi," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Delphi&oldid=305776483 (accessed August 3, 2009).