باز کردن منو اصلی

کنار هر دندان نیش، دو دندان آسیاب کوچک (جمعا ۸عدد) قرار دارند که فاصله بین دندان‌های نیش تا دندان‌های آسیاب بزرگ را پر می‌کنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبه‌های آنها تیز و عاج دار می‌باشد. دندان‌های آسیاب کوچک کنار نیش‌ها، دو ریشه‌ای و دندان‌های آسیاب کوچک کنار آسیاب‌های بزرگ، تک ریشه‌ای هستند. در فک پایینی، تمامی دندان‌های آسیاب کوچک، تک ریشه‌ای می‌باشند.

Premolar
Gray997.png
Permanent teeth of right half of lower dental arch, seen from above.
جزئیات
لاتین dentes premolares
شناسه‌ها
فهرست گری p.1118
سرعنوان پزشکی A14.549.167.860.150
دورلندز
/السویر
t_13/12813062
واژگان آناتومی A05.1.03.006
اف‌ام‌اِی 55637
واژگان کالبدشناسی

نگارخانهویرایش