دنیاگیری کووید-۱۹ در ارمنستان

دنیاگیری کووید-۱۹ در ارمنستان بخشی از دنیاگیری بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ در جهان است. اولین مورد تأیید شده در این کشور در ۱ مارس ۲۰۲۰ در شهر ایروان اعلام شد.

دنیاگیری کووید-۱۹ در ارمنستان
بیماریکووید ۱۹
نژاد ویروسکروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲
مکانارمنستان
نخستین شیوعووهان، هوبئی، چین[۱][۲]
بیمار صفرایروان
تاریخ ورود۱ مارس ۲۰۲۰
موارد تأییدشده۴۲۲٬۹۶۳
مرگ‌ها
۸٬۶۲۵
وبگاه حکومت
A Unified Information Platform for Combating Coronavirus
National Center for Disease Control and Prevention

پس از شروع همه‌گیری کویید-۱۹ در جهان کشور ارمنستان توافق سفر بدون ویزا برای شهروندان چین را تا ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد، پس از آن شهروند ایرانی نیز بدون دریافت ویزا اجازه سفر به این کشور را نداشتند، علاوه‌بر این محدود سفر به ارمنستان برای مسافرینی که ۱۴ روز گذشته به کره جنوبی، ژاپن و اروپا سفر کرده بودند نیز اعمال شد.[۴]


COVID-19 موارد در ارمنستان  ()
     درگذشتگان        بهبودی‌ها        موارد فعال
تاریخ
# موارد
# درگذشتگان
2020-03-01 ۱(n.a.)
۱(=)
2020-03-11
۴(+۳۰۰%)
2020-03-12
۶(+۵۰%)
2020-03-13
۱۳(+۱۱۷%)
2020-03-14
۲۰(+۵۴%)
2020-03-15
۲۸(+۴۰%)
2020-03-16
۴۵(+۶۱%)
2020-03-17
۷۸(+۷۳%)
2020-03-18
۱۱۰(+۴۱%)
2020-03-19
۱۳۶(+۲۴%)
2020-03-20
۱۶۰(+۱۸%)
2020-03-21
۱۹۰(+۱۹%)
2020-03-22
۱۹۴(+۲٫۱%)
2020-03-23
۲۳۵(+۲۱%)
2020-03-24
۲۶۵(+۱۳%)
2020-03-25
۲۹۰(+۹٫۴%)
2020-03-26
۳۲۹(+۱۳%) ۱(n.a.)
2020-03-27
۳۷۲(+۱۳%) ۱(=)
2020-03-28
۴۲۴(+۱۴%) ۳(+۲۰۰%)
2020-03-29
۴۸۲(+۱۴%) ۳(=)
2020-03-30
۵۳۲(+۱۰%) ۳(=)
2020-03-31
۵۷۱(+۷٫۳%) ۳(=)
2020-04-01
۶۶۳(+۱۶%) ۴(+۳۳%)
2020-04-02
۷۳۶(+۱۱%) ۷(+۷۵%)
2020-04-03
۷۷۰(+۴٫۶%) ۷(=)
2020-04-04
۸۲۲(+۶٫۸%) ۷(=)
2020-04-05
۸۳۳(+۱٫۳%) ۸(+۱۴%)
2020-04-06
۸۵۳(+۲٫۴%) ۸(=)
2020-04-07
۸۸۱(+۳٫۳%) ۹(+۱۲%)
2020-04-08
۹۲۱(+۴٫۵%) ۱۰(+۱۱%)
2020-04-09
۹۳۷(+۱٫۷%) ۱۱(+۱۰%)
2020-04-10
۹۶۷(+۳٫۲%) ۱۳(+۱۸%)
2020-04-11
۱٬۰۱۳(+۴٫۸%) ۱۳(=)
2020-04-12
۱٬۰۳۹(+۲٫۶%) ۱۴(+۷٫۷%)
2020-04-13
۱٬۰۶۷(+۲٫۷%) ۱۶(+۱۴%)
2020-04-14
۱٬۱۱۱(+۴٫۱%) ۱۷(+۶٫۲%)
2020-04-15
۱٬۱۵۹(+۴٫۳%) ۱۸(+۵٫۹%)
2020-04-16
۱٬۲۰۱(+۳٫۶%) ۱۹(+۵٫۶%)
2020-04-17
۱٬۲۴۸(+۳٫۹%) ۲۰(+۵٫۳%)
2020-04-18
۱٬۲۹۱(+۳٫۴%) ۲۰(=)
2020-04-19
۱٬۳۳۹(+۳٫۷%) ۲۲(+۱۰%)
2020-04-20
۱٬۴۰۱(+۴٫۶%) ۲۴(+۹٫۱%)
2020-04-21
۱٬۴۷۳(+۵٫۱%) ۲۴(=)
2020-04-22
۱٬۵۲۳(+۳٫۴%) ۲۴(=)
2020-04-23
۱٬۵۹۶(+۴٫۸%) ۲۷(+۱۲%)
2020-04-24
۱٬۶۷۷(+۵٫۱%) ۲۸(+۳٫۷%)
2020-04-25
۱٬۷۴۶(+۴٫۱%) ۲۸(=)
2020-04-26
۱٬۸۰۸(+۳٫۶%) ۲۹(+۳٫۶%)
2020-04-27
۱٬۸۶۷(+۳٫۳%) ۳۰(+۳٫۴%)
2020-04-28
۱٬۹۳۲(+۳٫۵%) ۳۰(=)
2020-04-29
۲٬۰۶۶(+۶٫۹%) ۳۲(+۶٫۷%)
2020-04-30
۲٬۱۴۸(+۴%) ۳۳(+۳٫۱%)
2020-05-01
۲٬۲۷۳(+۵٫۸%) ۳۳(=)
2020-05-02
۲٬۳۸۶(+۵%) ۳۵(+۶٫۱%)
2020-05-03
۲٬۵۰۷(+۵٫۱%) ۳۹(+۱۱%)
2020-05-04
۲٬۶۱۹(+۴٫۵%) ۴۰(+۲٫۶%)
2020-05-05
۲٬۷۸۲(+۶٫۲%) ۴۰(=)
2020-05-06
۲٬۸۸۴(+۳٫۷%) ۴۲(+۵%)
2020-05-07
۳٬۰۲۹(+۵%) ۴۳(+۲٫۴%)
2020-05-08
۳٬۱۷۵(+۴٫۸%) ۴۴(+۲٫۳%)
2020-05-09
۳٬۳۱۳(+۴٫۳%) ۴۵(+۲٫۳%)
2020-05-10
۳٬۳۹۲(+۲٫۴%) ۴۶(+۲٫۲%)
2020-05-11
۳٬۵۳۸(+۴٫۳%) ۴۷(+۲٫۲%)
2020-05-12
۳٬۷۱۸(+۵٫۱%) ۴۸(+۲٫۱%)
2020-05-13
۳٬۸۶۰(+۳٫۸%) ۴۹(+۲٫۱%)
2020-05-14
۴٬۰۴۴(+۴٫۸%) ۵۲(+۶٫۱%)
2020-05-15
۴٬۲۸۳(+۵٫۹%) ۵۲(=)
2020-05-16
۴٬۴۲۷(+۳٫۴%) ۶۰(+۱۵%)
2020-05-17
۴٬۸۲۳(+۸٫۹%) ۵۲(−۱۳%)
2020-05-18
۵٬۰۴۱(+۴٫۵%) ۶۴(+۲۳%)
2020-05-19
۵٬۲۷۱(+۴٫۶%) ۶۷(+۴٫۷%)
2020-05-20
۵٬۶۰۶(+۶٫۴%) ۷۰(+۴٫۵%)
2020-05-21
۵٬۹۲۸(+۵٫۷%) ۷۴(+۵٫۷%)
2020-05-22
۶٬۳۰۲(+۶٫۳%) ۷۷(+۴٫۱%)
2020-05-23
۶٬۶۶۱(+۵٫۷%) ۸۱(+۵٫۲%)
2020-05-24
۷٬۱۱۳(+۶٫۸%) ۸۷(+۷٫۴%)
2020-05-25
۷٬۴۰۲(+۴٫۱%) ۹۱(+۴٫۶%)
2020-05-26
۷٬۷۷۴(+۵%) ۹۸(+۷٫۷%)
2020-05-27
۸٬۲۱۶(+۵٫۷%) ۱۱۳(+۱۵%)
2020-05-28
۸٬۶۷۶(+۵٫۶%) ۱۲۰(+۶٫۲%)
2020-05-29
۸٬۹۲۷(+۲٫۹%) ۱۲۷(+۵٫۸%)
2020-05-30
۹٬۲۸۲(+۴%) ۱۳۱(+۳٫۱%)
2020-05-31
۹٬۴۹۲(+۲٫۳%) ۱۳۹(+۶٫۱%)
2020-06-01
۱۰٬۰۰۹(+۵٫۴%) ۱۵۸(+۱۴%)
2020-06-02
۱۰٬۵۲۴(+۵٫۱%) ۱۷۰(+۷٫۶%)
2020-06-03
۱۱٬۲۲۱(+۶٫۶%) ۱۷۶(+۳٫۵%)
2020-06-04
۱۱٬۸۱۷(+۵٫۳%) ۱۸۳(+۴%)
2020-06-05
۱۲٬۶۳۴(+۶٫۹%) ۱۹۰(+۳٫۸%)
2020-06-06
۱۳٬۱۳۰(+۳٫۹%) ۲۰۰(+۵٫۳%)
2020-06-07
۱۳٬۳۲۵(+۱٫۵%) ۲۱۱(+۵٫۵%)
2020-06-08
۱۳٬۶۷۵(+۲٫۶%) ۲۱۷(+۲٫۸%)
2020-06-09
۱۴٬۱۰۳(+۳٫۱%) ۲۲۷(+۴٫۶%)
2020-06-10
۱۴٬۶۶۹(+۴%) ۲۴۵(+۷٫۹%)
2020-06-11
۱۵٬۲۸۱(+۴٫۲%) ۲۵۸(+۵٫۳%)
2020-06-12
۱۶٬۰۰۴(+۴٫۷%) ۲۶۴(+۲٫۳%)
2020-06-13
۱۶٬۶۶۷(+۴٫۱%) ۲۶۹(+۱٫۹%)
2020-06-14
۱۷٬۰۶۴(+۲٫۴%) ۲۸۵(+۵٫۹%)
2020-06-15
۱۷٬۴۸۹(+۲٫۵%) ۲۹۳(+۲٫۸%)
2020-06-16
۱۸٬۰۳۳(+۳٫۱%) ۳۰۲(+۳٫۱%)
2020-06-17
۱۸٬۶۹۸(+۳٫۷%) ۳۰۹(+۲٫۳%)
2020-06-18
۱۹٬۱۵۷(+۲٫۵%) ۳۱۹(+۳٫۲%)
2020-06-19
۱۹٬۷۰۸(+۲٫۹%) ۳۳۲(+۴٫۱%)
2020-06-20
۲۰٬۲۶۸(+۲٫۸%) ۳۵۰(+۵٫۴%)
2020-06-21
۲۰٬۵۸۸(+۱٫۶%) ۳۶۰(+۲٫۹%)
2020-06-22
۲۱٬۰۰۶(+۲%) ۳۷۲(+۳٫۳%)
2020-06-23
۲۱٬۷۱۷(+۳٫۴%) ۳۸۶(+۳٫۸%)
2020-06-24
۲۲٬۴۸۸(+۳٫۶%) ۳۹۷(+۲٫۸%)
2020-06-25
۲۳٬۲۴۷(+۳٫۴%) ۴۱۰(+۳٫۳%)
2020-06-26
۲۳٬۹۰۹(+۲٫۸%) ۴۲۰(+۲٫۴%)
2020-06-27
۲۴٬۶۴۵(+۳٫۱%) ۴۲۶(+۱٫۴%)
2020-06-28
۲۵٬۱۲۷(+۲%) ۴۳۳(+۱٫۶%)
2020-06-29
۲۵٬۵۴۲(+۱٫۷%) ۴۴۳(+۲٫۳%)
2020-06-30
۲۶٬۰۶۵(+۲%) ۴۵۳(+۲٫۳%)
2020-07-01
۲۶٬۶۵۸(+۲٫۳%) ۴۵۹(+۱٫۳%)
2020-07-02
۲۷٬۳۲۰(+۲٫۵%) ۴۶۹(+۲٫۲%)
2020-07-03
۲۷٬۹۰۰(+۲٫۱%) ۴۷۷(+۱٫۷%)
2020-07-04
۲۸٬۶۰۶(+۲٫۵%) ۴۸۴(+۱٫۵%)
2020-07-05
۲۸٬۹۳۶(+۱٫۲%) ۴۹۱(+۱٫۴%)
2020-07-06
۲۹٬۲۸۵(+۱٫۲%) ۵۰۳(+۲٫۴%)
2020-07-07
۲۹٬۸۲۰(+۱٫۸%) ۵۲۱(+۳٫۶%)
2020-07-08
۳۰٬۳۴۶(+۱٫۸%) ۵۳۵(+۲٫۷%)
2020-07-09
۳۰٬۹۰۳(+۱٫۸%) ۵۴۶(+۲٫۱%)
2020-07-10
۳۱٬۳۹۲(+۱٫۶%) ۵۵۹(+۲٫۴%)
2020-07-11
۳۱٬۹۶۹(+۱٫۸%) ۵۶۵(+۱٫۱%)
2020-07-12
۳۲٬۱۵۱(+۰٫۵۷%) ۵۷۳(+۱٫۴%)
2020-07-13
۳۲٬۴۹۰(+۱٫۱%) ۵۸۱(+۱٫۴%)
2020-07-14
۳۳٬۰۰۵(+۱٫۶%) ۵۹۲(+۱٫۹%)
2020-07-15
۳۳٬۵۵۹(+۱٫۷%) ۶۰۷(+۲٫۵%)
2020-07-16
۳۴٬۰۰۱(+۱٫۳%) ۶۲۰(+۲٫۱%)
2020-07-17
۳۴٬۴۶۲(+۱٫۴%) ۶۳۱(+۱٫۸%)
2020-07-18
۳۴٬۸۷۷(+۱٫۲%) ۶۴۱(+۱٫۶%)
2020-07-19
۳۴٬۹۸۱(+۰٫۳%) ۶۵۰(+۱٫۴%)
2020-07-20
۳۵٬۲۵۴(+۰٫۷۸%) ۶۶۲(+۱٫۸%)
2020-07-21
۳۵٬۶۹۳(+۱٫۲%) ۶۷۸(+۲٫۴%)
2020-07-22
۳۶٬۱۶۲(+۱٫۳%) ۶۸۸(+۱٫۵%)
2020-07-23
۳۶٬۶۱۳(+۱٫۲%) ۶۹۲(+۰٫۵۸%)
2020-07-24
۳۶٬۹۹۶(+۱%) ۷۰۰(+۱٫۲%)
2020-07-25
۳۷٬۳۱۷(+۰٫۸۷%) ۷۰۵(+۰٫۷۱%)
2020-07-26
۳۷٬۳۹۰(+۰٫۲%) ۷۱۱(+۰٫۸۵%)
2020-07-27
۳۷٬۶۲۹(+۰٫۶۴%) ۷۱۹(+۱٫۱%)
2020-07-28
۳۷٬۹۳۷(+۰٫۸۲%) ۷۲۳(+۰٫۵۶%)
2020-07-29
۳۸٬۱۹۶(+۰٫۶۸%) ۷۲۸(+۰٫۶۹%)
2020-07-30
۳۸٬۵۵۰(+۰٫۹۳%) ۷۳۸(+۱٫۴%)
2020-07-31
۳۸٬۸۴۱(+۰٫۷۵%) ۷۴۹(+۱٫۵%)
2020-08-01
۳۹٬۰۵۰(+۰٫۵۴%) ۷۵۴(+۰٫۶۷%)
2020-08-02
۳۹٬۱۰۲(+۰٫۱۳%) ۷۶۲(+۱٫۱%)
2020-08-03
۳۹٬۲۹۸(+۰٫۵%) ۷۶۸(+۰٫۷۹%)
2020-08-04
۳۹٬۵۸۶(+۰٫۷۳%) ۷۷۰(+۰٫۲۶%)
2020-08-05
۳۹٬۸۱۹(+۰٫۵۹%) ۷۷۲(+۰٫۲۶%)
2020-08-06
۳۹٬۹۸۵(+۰٫۴۲%) ۷۷۷(+۰٫۶۵%)
2020-08-07
۴۰٬۱۸۵(+۰٫۵%) ۷۸۵(+۱%)
2020-08-08
۴۰٬۴۱۰(+۰٫۵۶%) ۷۹۱(+۰٫۷۶%)
2020-08-09
۴۰٬۴۳۳(+۰٫۰۶%) ۷۹۶(+۰٫۶۳%)
2020-08-10
۴۰٬۵۹۳(+۰٫۴%) ۸۰۳(+۰٫۸۸%)
2020-08-11
۴۰٬۷۹۴(+۰٫۵%) ۸۰۶(+۰٫۳۷%)
2020-08-12
۴۱٬۰۲۳(+۰٫۵۶%) ۸۰۹(+۰٫۳۷%)
2020-08-13
۴۱٬۲۹۹(+۰٫۶۷%) ۸۱۴(+۰٫۶۲%)
2020-08-14
۴۱٬۴۹۵(+۰٫۴۷%) ۸۱۷(+۰٫۳۷%)
2020-08-15
۴۱٬۶۶۳(+۰٫۴%) ۸۱۸(+۰٫۱۲%)
2020-08-16
۴۱٬۷۰۱(+۰٫۰۹%) ۸۲۴(+۰٫۷۳%)
2020-08-17
۴۱٬۸۴۶(+۰٫۳۵%) ۸۳۲(+۰٫۹۷%)
2020-08-18
۴۲٬۰۵۶(+۰٫۵%) ۸۳۳(+۰٫۱۲%)
2020-08-19
۴۲٬۳۱۹(+۰٫۶۳%) ۸۳۶(+۰٫۳۶%)
2020-08-20
۴۲٬۴۷۷(+۰٫۳۷%) ۸۴۲(+۰٫۷۲%)
2020-08-21
۴۲٬۶۱۶(+۰٫۳۳%) ۸۵۰(+۰٫۹۵%)
2020-08-22
۴۲٬۷۹۲(+۰٫۴۱%) ۸۵۲(+۰٫۲۴%)
2020-08-23
۴۲٬۸۲۵(+۰٫۰۸%) ۸۵۴(+۰٫۲۳%)
2020-08-24
۴۲٬۹۳۶(+۰٫۲۶%) ۸۵۸(+۰٫۴۷%)
2020-08-25
۴۳٬۰۶۷(+۰٫۳۱%) ۸۶۱(+۰٫۳۵%)
2020-08-26
۴۳٬۲۷۰(+۰٫۴۷%) ۸۶۴(+۰٫۳۵%)
2020-10-25
۷۷٬۳۸۷(+۷۹%) ۱٬۱۸۰(+۳۷%)


آمارها ویرایش

پرونده‌های جدید بر اساس روز ویرایش

درگذشتگان بر اساس روز ویرایش

بهبودی‌ها بر اساس روز ویرایش


منابع ویرایش

  1. "Q&A on coronaviruses (COVID-19)". who.int. Retrieved 24 March 2020. the outbreak began in Wuhan, China, in December 2019.
  2. Sheikh, Knvul; Rabin, Roni Caryn (10 March 2020). "The Coronavirus: What Scientists Have Learned So Far". The New York Times. Retrieved 24 March 2020.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (به انگلیسی). Retrieved December 15, 2021.
  4. "IATA - International Travel Document News". www.iatatravelcentre.com. Archived from the original on 27 June 2020. Retrieved 20 January 2021.
  • بانک توسعه اوراسیا آماده تأمین مالی تولید واکسن Sputnik V در ارمنستان است
  • «بلژیک 187.200 دوز واکسن AstraZeneka را به ارمنستان ارسال کرده است».
  • «واکسن فایزر اواسط سپتامبر در ارمنستان در دسترس خواهد بود».

پیوند به بیرون ویرایش