دهان‌نخستیان (Protostomia) اصطلاحی برای اشاره به تعدادی از شاخه‌های جانوران است که تصور می‌شود نیای مشترکی دارند و دهان آنها از نخستین منفذ رویانی یا منفذ تَنداله (blastula) به وجود آمده است.[۵]

دهان‌نخستیان
محدودهٔ زمانی: ادیکارین - امروز
میگوی مشت‌زن نمونه‌ای جانوران دهان‌نخست
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان[۱]
(طبقه‌بندی‌نشده): دهان‌نخستیان
گروبن، ۱۹۰۸
بالاشاخه‌ها

اگر در جنین جانور، نخستین روزنی که باز می‌شود تبدیل به دهان شود این‌گونه از جانور، دهان‌نخستی نامیده می‌شود و اگر روزن اول در جانور تبدیل به مقعد شود آن را دهان‌دومی می‌نامند. دهان‌نخستیان و دهان‌دومیان به همراه چند شاخهٔ کوچک‌تر جانوری تشکیل گروهی به نام دوسوئیان را می‌دهند. منظور از دوسوئیان، آن گروه از جانوران هستند که بدنشان در دو سو، تقارن دارد.

منابع و پانویس‌ها ویرایش

Libbie Henrietta Hyman, The Invertebrates, 1940.

  1. Eumetazoa
  2. Ecdysozoa
  3. Lophotrochozoa
  4. Platyzoa
  5. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب