باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۱۴۳۳نفر (۳۰۱۵ خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش