بزنجان از شهرهای بخش مرکزی شهرستان بافت استان کرمان ایران است.

شهر بزنجان
کشور ایران
استانکرمان
شهرستانبافت
بخشمرکزی
مردم
جمعیت۴۶۵۵ نفر
جغرافیای طبیعی
ارتفاع۲۳۵۸ متر
اطلاعات شهری
پیش‌شمارهٔ تلفن۰۳۴۷

منابع ویرایش

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵