بولی، دهستانی است از توابع بخش چوار شهرستان ایلام در استان ایلام ایران. دهستان بولی با مرکزیت گنجوان دارای ۱۶ روستا میباشد که عبارتند از ۱-قبله (بیکه وند) ۲-میرمکان (هوز خه ور -بان وایه مین) ۳-دارتوت (هوز قه نه) ۴-پاقلعه (پاقلا )۵-گره چگاه (چکر بولی)۶-گنجوان (هوز مه میلی)۷-سرتنگ بیجار (کپنک سیه – بان گولان )۸-چمن (امامزاده سیدمحمد)۹-سرپیتک ۱۰ -کمانه کبود (کمانه) ۱۱-چشمه رمضان (کینی رمضان)۱۲پاچم دهارون (شروین)۱۳-سرچم دهارون (خیره وند) ۱۴-گلال شهدا (گلال ملکشاه)۱۵-سرچم لو (هوز کو)۱۶-ریزوند ./.برای رفتن به بولی باید از مسیر ایلام صالح آباد -سرنی -پل گدارخوش گذر کرد . فاصله ایلام تا روستای گنجوان ۷۲کیلو متر است . از مسیر ایلام چوار -مورت -پالایشگاه گاز تجریان نیز میتوان به بولی رفت اما قسمتی از جاده آن خاکی میباشد .چاههای گاز بولی در منطقه تنگ بیجار قرار دارند که ۱۵درصد ذخایرایران دراین جا قرار گرفته. بولی دارای چشمه های آبگرم و آگرواج میباشد(جایی که از آن آتش بیرون می آید ). ، گنج وان – گنج بان – نامهای کهن منطقه ای است که روستا در آن ساخته شده و در محل به گنجه وان معروف است یعنی روستایی که روی آن گنج ساخته شده است، مردم روستا با دامداری و کشاورزی و باغداری درآمد خود را تامین میکنند و هر کدام به نحوی در این روستا زندگی دلنشینی را دارد.

ایل بزرگ بولی
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانایلام
شهرستانایلام
بخشبخش چوار
مرکز دهستانگنجوان
جمعیت1021نفر (سرشماری ۱۳95)
ارتفاع مرکز
از سطح دریا
حدود ۲۱۰۰

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ؟نفر؟ خانوار) بوده‌است.[۱]

جمعیت این دهستان در سال 1395 بر اساس مرکز آمار ایران 1021 نفر 275 خانوار می باشد

منابعویرایش