باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۳۵۸۲نفر (۸۹۷خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش