باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۰۱۵۶نفر (۲۴۵۸خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش