باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۵۱۰۷نفر (۱۲۰۴خانوار) بوده است. [۱]

منابعویرایش