عنان

(تغییرمسیر از دهنه)

عنان یا دهنهٔ لگام، قطعه ایست آهنین که در دهان اسب جای می‌گیرد. دهنه بخشی از افسار اسب به‌شمار می‌آید.

منابعویرایش

فرهنگ معین، سرواژهٔ دهنه.

جستارهای وابستهویرایش