دهه ۱۳۶۰ (خورشیدی)

دهه ۱۳۶۰ صد و سی و ششمین دهه تقویم هجری خورشیدی است . این دهه از روز ۱ فروردین ۱۳۶۰ آغاز شد و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۹ به پایان رسید این دهه در تقویم گاهشماری میلادی معادل ۲۰ مارس ۱۹۸۱ تا ۲۰ مارس ۱۹۹۱ میلادی می‌باشد. از رویدادهای مهم و تاریخی این دهه میتوان به جنگ ایران و عراق و رشد بی سابقه جمعیت در ایران اشاره نمود.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

(۱۳۶۰)

درگذشتگان ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش