دهه ۱۴۶۰ (میلادی)

دهه ۱۴۶۰ (میلادی) صد و چهل و ششمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰  ۱۴۸۰  ۱۴۹۰ 

سال: ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ - ۱۴۶۰ - ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش