دهه ۱۶۸۰ (میلادی)

دهه ۱۶۸۰ (میلادی) صد و شصت و هشتمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۶ - سده ۱۷ - سده ۱۸
دهه: ۱۶۵۰  ۱۶۶۰  ۱۶۷۰  ۱۶۸۰  ۱۶۹۰  ۱۷۰۰  ۱۷۱۰ 

سال: ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ - ۱۶۸۰ - ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش