دهه ۴۰ (میلادی)

دهه


دهه ۴۰ (میلادی) دهه ۴۰ ام تقویم میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰ 
سال: ۳۷ ۳۸ ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ ۴۲ ۴۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویداد ها

(باز پس گیری فرانسه توسط متفقین در طی عملیات نرماندی سال:۱۹۴۴)

( باز پس گیری سرزمین های اشغال شده توسط ژاپن در جنوب و مرکز چین و برمه سال های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵)

(شکست نیروی دریایی امپراتوری ژاپن از متفقین و تصرف جزایر راهبردی غرب اقیانوس آرام توسط متفقین سال:۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵)

(شکست آلمان نازی از متفقین غربی و خودکشی آدولف هیتلر پیشوای المان و اشغال آلمان توسط دشمنانش سال: ۲۲ مارس تا ۸ مه ۱۹۴۵)، (بمباران اتمی شهر های هیروشیما و ناگاساکی توسط آمریکا به دلیل عدم پذیرش شرایط تسلیم توسط ژاپن سال: ۶و۹ اوت ۱۹۴۵)، (تسلیم شدن ژاپن و پیروزی نهایی متفقین در اسیا سال: ۱۵ اوت ۱۹۴۵)

(به دلیل شکست آلمان نازی در ۸ مه ۱۹۴۵ از ۸ مه به عنوان روز پیروزی در اروپا یاد میشود و در سرتاسر اروپای غربی در این روز جشن بر پا میشود)‎