دهه ۶۸۰ (میلادی)

دهه


دهه ۶۸۰ (میلادی) دهه شصت و هشتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰  ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰ 
سال: ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳

مناسبت‌ها ویرایش

عاشورا ۹ اکتبر ۶۸۰

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش