دهه ۶۸۰ (میلادی)


دهه ۶۸۰ (میلادی) دهه شصت و هشتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰  ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰  ۷۱۰ 

سال: ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳

مناسبت‌هاویرایش

عاشورا ۹ اکتبر ۶۸۰

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش