دوگانه‌گرایی ذهن و بدن

(تغییرمسیر از دوالیسم)

دوگانه‌گرایی ذهن و بدن[۱] یک دیدگاه فلسفی در مباحث فلسفه ذهن است.

تبیین و مقایسه دوالسیم

اشاعهٔ عمومی این دیدگاه اغلب به رنه دکارت نسبت داده می‌شود. با اینحال این گرایش ریشه و قدمتی فراوان دارد که از افلاطون آغاز می‌گردد.

در فلسفه جدید، دکارت با طرحی نو از دوگانه‌گرایی آن را احیا کرد. دوگانه‌گرایی دکارتی را جوهری می‌نامند زیرا او قائل به وجودِ دو جوهر مستقل نفس و بدن است. نفس جوهری مجرد و غیرمادی است.

در عصر اخیر انشعابات دیگری از دل دوگانه‌گرایی پدید آمده‌اند مانند: دوگانه‌گرایی وصفی یا خاصه‌ای که تنها به وجود یک جوهر یا همان یگانه‌گرایی غیر تحویلی قایل است ولی باورمند است که جوهر فیزیکی دو نوع ویژگی دارد: ذهنی و فیزیکی.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. مصوب فرهنگستان

پیوند به بیرونویرایش